Modificació de la conducta

Les sessions de modificació de la conducta es realitza sempre de forma individual per poder adaptar-nos totalment a les necessitats del gos.

Les sessions individuals es duran a terme, preferiblement, en el seu lloc de residència. D'aquesta manera podrem detectar millor els problemes de conducta del gos, ja que treballarem en espais que l'animal mostra aquestes actituds: a casa seva, el carrer, el parc, etc. Això ens permetrà actuar d'una manera més ràpida i dins d'un entorn real.